Tjänster

Individer och grupper har massor av lösningar inom sig. Ibland behövs tid och hjälp för att reflektera, experimentera med nya sätt att tänka och att fatta beslut på ett strukturerat sätt. Vi har verktygslådan för det.

Human Connections tjänster genomsyras av ett coachande förhållningssätt.

Med frågor och enkla övningar får vi individer och team att använda sina resurser effektivt. Utöver coachande metodik är vi specialiserade på kommunikation, prestationspsykologi och personlighetstypologi.

Coachande seminarium
Teambyggande workshop
Utbildning
Individuell coaching
Gruppcoaching
Personlighets- eller teamanalys

Vi sätter igång konstruktiva tankeprocesser

Våra tjänster verkar på flera plan samtidigt. Deltagarna får redskap att använda i sitt personliga ledarskap och ta med sig direkt in i sitt arbete redan nästa dag. Grupper får teambyggande, genom att de lär känna varandra ur nya perspektiv. Våra metoder går sedan att applicera såväl i arbetet som privat, vilket är en uppskattad bonus för deltagarna. Den vanligaste feedback vi får är att det varit både roligt, medvetandegörande och utvecklande för såväl grupp som individ.