Coaching

Human Connection arbetar i enlighet med vedertagna riktlinjer för professionell coaching enligt ICF (International Coach Federation). Human Connections ledstjärnor är hållbar utveckling med respekt för den enskilda individen och hans/hennes betydelse för organisationen som helhet. Vår coaching sker utifrån en ekologisk helhetssyn på individen och hans/hennes situation och förutsättningar.

Vad är Coaching?

Professionell coaching är en samtalsmetodik som bygger på tanken om att varje individ har svar inom sig. Coachen är en icke-expert som genom att lyssna och ställa frågor hjälper den coachade att hitta sina svar. Det handlar om att reda ut tankar och känslor, se nya perspektiv, göra val och fatta beslut. Coaching går alltid ut på den coachade får hjälp att klargöra mål, eller en önskad situation eller ett önskat tillstånd, och göra handlingsplaner för hur hon eller han ska nå dit. Coachen får, med hjälp av kraftfulla frågor och enkla tankeövningar, den coachade att fokusera på det som behövs för att nå önskade resultat.

Coachande ledarskap är ett förhållningssätt som hjälper medarbetare att själva ta ansvar, hitta lösningar och nå önskade resultat. En ledare med ett coachande förhållningssätt bidrar på ett effektivt sätt till att medarbetare:

  • Fokuserar på möjligheter
  • Känner delaktighet och engagemang
  • Tar ansvar för sina egna resultat
  • Använder ännu mer av sin potential