Enneagrammet

Human Connection använder ett flertal modeller som bidrar till att medvetandegöra människors olika motivation, styrkor, behov och utvecklingsmöjligheter. Syftet är ökad respekt och förståelse både för egen och andras personligheter. Resultatet blir ökad förmåga till samarbete och att leda sig själv och andra effektivt.

Vi är specialiserade på niopunktsmodellen Enneagrammet. Modellen är särskilt bra för att tydliggöra betydelsen av olikheter i team och hur man bäst kan kommunicera med och motivera dem på olika sätt. Enneagrammet är en unik typologi, som medvetandegör olika personlighetstypers möjligheter till utveckling. Ett vägvisare till ökad flexibilitet, hälsa och framgång. Enneagrammet validerades 2004 av SHL (UK), världsledande inom arbetslivstester. Efter ett års test av oberoende forskare validerades Enneagrammets nio typer på samma nivå som Myers-Briggs, Big Five och andra erkända psykologiska system (The Enneagram Institute, USA).

Human Connection arbetar enligt internationella etiska riktlinjer för användning av Enneagrammet. Rebecka Bartolomé är professionell medlem i IEA (International Enneagram Association) och styrelsemedlem i Sveriges Enneagramförening.