Prestationspsykologi

NLP (Neuro Linguistic Psychology) är tekniker och förhållningssätt för effektivt motivations- och förändringsarbete. Läran har sitt ursprung vid University of California på 70-talet där forskare började studera vad som kännetecknar människor som lyckas, oavsett område. Hur tänker de? Hur förhåller de sig till sig själva och andra?

Coaching med NLP ger effektiv och hållbar personlig utveckling. NLP är internationellt en av de mest uppskattade verktygslådorna för prestation, framgång, organisations- och ledarutveckling. Human Connection arbetar efter internationellt vedertagna riktlinjer för professionellt NLP-arbete i enlighet med the American Board of NLP.